Združujemo
občane in občino
v en glas

Servis za občane Servis za občane

Najzanesljivejši vir informacij za
razvoj občine so njeni občani.

Enostavna oddaja pobud

Servis za občane je inovativna digitalna platforma, ki občanom omogoča hitro, enostavno in učinkovito komunikacijo z občinsko upravo.

Najzanesljivejši vir informacij za
razvoj občine so njeni občani.

Soustvarjamo boljšo občino z enostavno aplikacijo

Prednosti za OBČANE

Enostavna oddaja pobud: Občani hitro in enostavno oddajo pobude kar iz udobja svojega doma preko računalnika ali kjerkoli se nahajajo v lokalnem okolju s pomočjo mobilnega telefona.

Transparentnost in sledljivost: Vsaka oddana pobuda je transparentno evidentirana, kar omogoča občanom, da sledijo napredku svoje pobude in se seznanijo z rešitvami, ki so bile sprejete.

Hitra odzivnost in sodelovanje: Servis za občane omogoča hitro odzivnost občinske uprave na prejete pobude, kar ustvarja občutek aktivnega sodelovanja med občani in občinsko upravo.

Izboljšana participacija: Z enostavnim in dostopnim načinom oddaje pobud spodbujamo večjo participacijo občanov pri lokalnih zadevah, kar vodi v boljšo in bolj pravično občinsko upravo.

Prednosti za OBČINO

Hitrejše reševanje in odziv na pobude: Občina hitreje prepozna in se odzove na ključne zadeve, ki jih predlagajo občani, kar pripomore k hitrejšemu in bolj učinkovitemu reševanju lokalnih problemov.

Povečana preglednost in transparentnost: Jasno sledenje prejetim pobudam in njihovemu napredku, kar povečuje preglednost dela občinske uprave ter zaupanje občanov v proces odločanja.

Podpora pri načrtovanju in sprejemanju odločitev: pobude in predlogi občanov, ki jih prejema občina preko servisa, lahko služijo kot dragocen vir informacij pri načrtovanju in sprejemanju odločitev.

Krepitev odnosov z občani: Servis za občane krepi komunikacijo med občinsko upravo in občani, kar vodi v boljše razumevanje potreb in pričakovanj občanov ter krepi zaupanje in sodelovanje med obema stranema.

Kako deluje?

- Pobudo lahko občani sporočijo preko vnosne forme, naložijo fotografijo, označijo lokacijo na zemljevidu in jo oddajo.

- Pobuda se shrani v zaledju sistema in hkrati pošlje e-sporočilo predlagatelju in pristojni osebi na občini.

- Pristojna oseba v zalednem sistemu pobudo ustrezno obravnava in spreminja status.

 

 

 

Servis za občane je na voljo kot samostojna spletna aplikacija. To pomeni, da lahko občani dostopajo do platforme preko spletnega brskalnika na svojem računalniku ali mobilni napravi.